Literatura

Kostuch Bożena, Kolor i blask - Ceramika architektoniczna oraz mozaiki w Krakowie i Małopolsce po 1945 roku, Kraków 2015
Kostuch Bożena, Bolesław Książek -artysta ceramik, Szkło i ceramika rocznik 63 (2012).
Kostuch Bożena, Ceramika architektoniczna w Muszynie i Złockiem, Almanach Muszyny 2007.
Kostuch Bożena, Powojenna ceramika architektoniczna w Krynicy, Almanach Muszyny 2006.
Kostuch Bożena, "Ceramiczny eksperyment" - architektoniczne płyty okładzinowe z Łysej Góry, Rocznik Tarnowski 2011.
Kostuch Bożena, Krakowska powojenna ceramika architektoniczna - historia i próba klasyfikacji, Krzysztofory 2005.
Kostuch Bożena, "Eksperyment łysogórski" - z okazji 55 rocznicy wystawy w pałacu Pod Blachą, Szkło i Ceramika 3/2015
Kostuch Bożena, Kominki Bolesława Książka, Swiat Kominków 4/2015
W ogniu tworzone, Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Widota - Nyczkowej, Muzeum Narodowe w Krakowie 2008.
Banaś Barbara, Polski New Look - ceramika użytkowa lat 50. i 60.,
Giergoń Paweł, Mozaika Warszawska - Przewodnik po plastyce w architekturze stolicy 1945 - 1989, Warszawa 2014.
Banaś Paweł, Współczesne polskie szkło i ceramika, Warszawa 1990.
Ceramika Bolesława Książka, Projekt 1965 nr 6.
Mleczko Franciszek, Wieś rodzinna wzywa, Poznań 1963
Wyczesany Jerzy, Czarodziej z Łysej Góry - Bolesław Książek, Brzeski Magazyn Informacyjny, kwiecień 2012
Joanna Hubner - Wojciechowska, Przewodnik dla kolekcjonerów. Lata 60. XX wieku. Sztuka użytkowa, Wydawnictwo Arkady 2014
 
Fotografie z Łysej Góry z archiwum FOTO KARTY
Artykuł o Łysej Górze na blogu Falbanki
Kronika filmowa z Kamionki w Łysej Górze rok 1952
Wystawa w BWA w Tarnowie "Łysogórski eksperyment. Ceramika dla architektury" - 2015