Tworząc stronę podążałem śladem publikacji, które są efektem wieloletniej pracy badawczej nad ceramiką architektoniczną

Pani Bożeny Kostuch z Muzeum Narodowego w Krakowie.

Za pomoc, bezcenne wskazówki i poświęcony czas bardzo dziękuję.

Marcin Sacha